Belangrijk extra bericht

15-03-2020
Beste ouders en verzorgers,

Vanaf morgen zal de school gesloten zijn. Hieronder en in de bijlage vindt u de brief van ons bestuur.

Beste ouders/verzorgers,

U heeft, net als wij, de afgelopen dagen de berichtgeving rondom het coronavirus nauwlettend kunnen volgen.
Zojuist is bekend gemaakt dat de scholen voor het primaire en voortgezet onderwijs per morgenochtend, voor onbepaalde tijd, hun deuren sluiten. Dit is één van de scenario’s waar wij al enige tijd rekening mee houden. Zie ook mijn eerdere berichtgeving daarover.
Concreet is de situatie met ingang van morgen, maandag 16 maart, als volgt:

Onderwijs op afstand
1.Met ingang van maandag 16 maart zijn alle scholen die behoren tot de stichting OPSPOOR (OPSO en SPOOR) gesloten.
2.Wij nemen twee dagen de tijd (maandag en dinsdag) om onze leerkrachten goed beslagen ten ijs te laten komen.
3.Per woensdag verzorgen de scholen ‘onderwijs’ op afstand. We doen dit in samenspraak met ons IT-lab en de innovators op de scholen. De directeur van uw school zal u woensdag informeren hoe uw school dat inricht.
4.Onderdeel van de maatregelen die de school neemt, is extra begeleiding van onze leerlingen in groep 8 en van leerlingen die extra aandacht nodig hebben.

Tot slot
De organisaties voor kinderopvang waarmee wij samenwerken beraden zich op opvang. Daarbij zullen kinderen van ouders die in de door Rutte genoemde ‘kritische sectoren’ werkzaam zijn (zorg, brandweer, politie, rijks-en/of gemeentelijk diensten, onderwijs etc) mogelijk opgevangen gaan worden. Dit is echter aan de opvangpartners. Zodra daar duidelijkheid over is, zullen wij u vanzelfsprekend (samen met de kinderopvang) informeren.
Het zijn geen prettige berichten.We doen ons uiterste best om uw kind zo goed mogelijk onderwijs te blijven bieden. Laten we met elkaar hopen en ervoor zorgen -door de richtlijnen van de overheid op te volgen -dat de hele coronacrisis spoedig achter de rug is.

Met vriendelijke groet,
Chris van Meurs
Voorzitter College van Bestuur

Leerlingen aan het woord

Ik vind het fijn hoe de juf uitlegt en hoe je op school behandeld wordt en dat ze er alles aan doen dat je het leuk hebt op school".

"Je kan goed leren en er zijn leuke klassen en gewoon een leuke school".