Nieuwsbrief 13 maart 2020

13-03-2020
Beste ouders en en verzorgers,

Het is momenteel een bizarre tijd die veel van iedereen vraagt met betrekking tot flexibiliteit en samenwerking. Wij doen met het bestuur als beleidsmaker ons uiterste best om verantwoorde keuzes te maken ten aanzien van de gezondheid en veiligheid van de kinderen en het personeel en we proberen daarnaast het onderwijsproces zo goed mogelijk door te laten gaan. Daarbij hebben we uw begrip en medewerking als ouder en verzorger heel hard nodig want alleen gezamenlijk komen we deze lastige periode goed door.
Wij vragen van u als ouders om, zeker in deze periode waarin er per dag nieuwe maatregelen worden genomen m.b.t. het Corona-virus, het ouderportaal regelmatig te controleren op berichten.
U kunt bijvoorbeeld de meldingen aanzetten zodat u weet als er een bericht is binnengekomen. Ook de komende weken zullen er naar verwachting geregeld berichten worden verstuurd.

Met vriendelijke groet
namens het team van
obs De Nieuwe Wereld.

Let op:
Wanneer uw kind symptomen heeft van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn en/of koorts ( niet noodzakelijkerwijs in combinatie met elkaar) moeten thuis blijven.

In de bijlage vindt u de laatste informatie van ons bestuur 

Geen gymlessen voorlopig
Met ingang van maandag a.s. zullen er geen gymlessen worden gevolgd. Doordat er geen externen meer in de school mogen komen kunnen de vakleerkrachten geen gymlessen meer verzorgen.Bovendien moeten de kinderen voor de gymlessen zich verplaatsen naar een andere locatie/schoolgebouw waar ook andere groepen zijn(geweest). De kinderen van de groepen 8 moeten maandagochtend dus gewoon naar school komen.
Oudergesprekken uitgesteld
Voor komende week staan de oudergesprekken gepland in verband met de rapporten
Gezien de ontwikkelingen rond het corona-virus en de inmiddels genomen maatregelen dat ouders niet meer in de school mogen komen zijn we gedwongen om de gesprekken voorlopig uit te stellen tot nader order
Onderwijs op afstand
De leerlingen van groepen 3 t/m 8 hebben vandaag een token/code meegekregen. Dit hebben zij nodig mocht er besloten worden om de school te sluiten. Met deze token kunnen zij dan inloggen op verschillende programma's waar de leerkrachten materiaal open kunnen zetten waar de leerlingen aan kunnen werken. Mocht dit van toepassing worden dan zullen we u daar verder over informeren. Belangrijk is dat u de tokens/codes goed bewaard.
Update ouderportaal
De update van het ouderportaal is uitgesteld. Het ouderportaal blijft dus gewoon functioneren als voorheen.
Bericht voor leerlingen van Vostok
Vanuit de richtlijnen van het Samenwerkingsverband Waterland m.b.t. het Corona-virus delen wij het volgende mee.
Tot 4 april is er geen Vostok en komt Laika niet in de scholen. 
Tegen die tijd wordt de situatie opnieuw ingeschat.

 

Leerlingen aan het woord

Ik vind het fijn hoe de juf uitlegt en hoe je op school behandeld wordt en dat ze er alles aan doen dat je het leuk hebt op school".

"Je kan goed leren en er zijn leuke klassen en gewoon een leuke school".