Brief met aanvullende informatie rondom het corona virus

12-03-2020
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u een brief met belangrijke aanvullende informatie van ons bestuur m.b.t. de maatregelen rondom het corona-virus.


Beste ouders/verzorgers,

Net zoals de meesten van u, hebben wij net gekeken naar de persconferentie en de nieuwe maatregelen die aangekondigd zijn.

Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om uw kind onderwijs te blijven bieden.
Dit leidt tot twee aanvullende maatregelen:

1. Wij verzoeken u vriendelijk om uw zoon of dochter bij de deur van de school af te leveren en niet verder mee naar binnen te gaan. Dit om drukte en opstoppingen in de gangen te voorkomen aangezien dit de kans op besmetting kan verhogen.
2. Daar waar leerkrachten om ziekteverlof vragen omdat zij voldoen aan een of meer genoemde ziekteverschijnselen, hebben onze directeuren de opdracht het ziekteverlof toe te kennen. In dat geval wordt de groep van de betreffende leerkracht naar huis gestuurd en niet opgevangen. Vanzelfsprekend zullen wij proberen dit zo vroegtijdig aan u te melden.
Wij vragen u om begrip voor deze uitzonderlijke maatregelen.

Met vriendelijke groet,
Chris van Meurs
Voorzitter College van Bestuur

Leerlingen aan het woord

Ik vind het fijn hoe de juf uitlegt en hoe je op school behandeld wordt en dat ze er alles aan doen dat je het leuk hebt op school".

"Je kan goed leren en er zijn leuke klassen en gewoon een leuke school".