Nieuwsbrief 28 februari 2020

28-02-2020
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
Hitjesbingo!
Op vrijdag 13 maart aanstaande organiseren wij een hitjesbingo. Er zijn veel mooie prijzen te winnen en de opbrengst komt ten goede aan het jubileumfeest ter gelegenheid van het 20-jarige bestaan van De Nieuwe Wereld. Meer informatie heeft u via het ouderportaal ontvangen.
20 jarig jubileum!
Dit schooljaar bestaat onze school 20 jaar.
Van woensdag 22 april t/m vrijdag 24 april gaan wij dit jubileum vieren met leuke activiteiten en een gezellige middag op woensdag van 15.00-17.00 uur. Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie en het verzoek om op één van deze dagen op school te helpen.
Jubileumcommissie De Nieuwe Wereld
Nieuwe IB Mariska Dobber per 5 maart
Op donderdag 5 maart start onze nieuwe intern begeleider Mariska Dobber. Haar werkdagen zullen in principe maandag, donderdag en vrijdag zijn. De huidige interim intern begeleider zullen de komende weken zaken aan haar overdragen. We hebben afgesproken dat zij daarbij eerst de werkzaamheden van Judith v P. gaat overnemen. Judith zal dus nog 1-2 weken op school zijn om over te dragen aan Mariska.
Vertrek juf Louise
Helaas heeft juf Louise van de Beek aangekondigd dat zij een andere baan heeft gevonden dichter bij huis. Zij gaat ons dan ook per 1 april verlaten.  Dat betekent dat wij haar vanaf 1 april tot de zomervakantie op de dagen dat zij voor een groep staat moeten vervangen.
Zoals u begrijpt is dat geen eenvoudige opgave met het huidige leraren tekort. Toch is het gelukt een goede oplossing hiervoor te vinden. Ouders van betrokken groepen zijn reeds op de hoogte gebracht.
Rapportgesprekken
Eind volgende week ontvangt u via het ouderportaal de uitnodiging om in te schrijven voor de oudergesprekken.
GMR achterban bijeenkomst
Op 17 maart is er  weer een GMR achterban bijeenkomst. Ook dit keer heeft de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) zijn best gedaan een interessante avond te organiseren voor de achterban (medewerkers, ouders en verzorgers van OPSPOOR scholen). Zie de flyer en de posters in school. Denkt u eraan dat u zich aan dient te melden voor de sessies.
Corona virus
Inmiddels is bekend dat bij twee personen in Nederland het Coronavirus is vastgesteld. De verwachting is dat de komende tijd meer besmettingen zullen volgen. Dat verandert echter niets aan het handelingsperspectief.
In onze nieuwsbrief van 31 januari hebben we u bij eventuele vragen over het coronavirus al verwezen naar de website van het RIVM. Daar vindt u de meest actuele antwoorden op veel gestelde vragen.
Hieronder nogmaals het handelingsperspectief in verband met het Corona virus zoals door de GGD en RIVM aangereikt:.
Als de kinderen geen klachten hebben, is het niet nodig om kinderen thuis te houden of te weren van school of dagverblijf. Dit geldt ook als zij in een gebied zijn geweest waar het coronavirus is vastgesteld. De GGD volgt hierin de landelijke richtlijn van het RIVM.
 
Wat kunt u doen?
De belangrijkste maatregelen om verspreiding van een infectieziekte te voorkomen, zijn simpel en gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen:

-       Regelmatig handen wassen;
-       Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;
-       Papieren zakdoekjes (eenmalig) gebruiken. 
Meer informatie
Alle GGD’en volgen de situatie rondom het coronavirus op de voet; zij werken hierin nauw samen met het RIVM en partners in de regio. Ook huisartsen worden goed geïnformeerd door de GGD.
De situatie verandert snel. We raden u daarom aan om voor actuele informatie de website van GGD Zaanstreek-Waterland (www.ggdzw.nl) te raadplegen én de site van het RIVM. Daar vindt u de meest actuele antwoorden op veel gestelde vragen. (www.RIVM.nl).

Zie ook de link naar de website van ons bestuur:    https://www.opspoor.nl/pagina/330/Nieuws
Wijkkoor Weidevenne_Noord
Donderdag 5 maart start de Muziekschool met een kinderkoor Weidevenne-Noord.
Kinderen van groep 3 en 4 zijn van harte welkom. Locatie Limbostraat 5.
Tijd 15.30-16.15u. Zie ook de flyer.
Inschrijven: www.muziekschoolwaterland.nl  tab ‘koren & musicals’

Ouders aan het woord