Nieuwsbrief 7 februari 2020

07-02-2020
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
Damwedstrijden.
Deze zaterdag spelen twee teams van onze school de regionale damwedstrijden in Heerhugowaard. Traditioneel doen onze leerlingen het goed bij de damwedstrijden en we wensen hen ook dit keer veel succes en vooral veel plezier.
Voorleeswedstrijd
Maxim Kooij uit groep 8 heeft in het najaar de voorleeswedstrijd bij ons op school gewonnen. Zaterdag 8 februari mag hij daarom meedoen met de plaatselijke voorleeswedstrijd in de Bibliotheek van Purmerend. Ook hem wensen we veel succes en plezier.
GMR
In de bijlage vindt u de notulen van de laatste GMR vergadering.
Hier alvast de  highlights van de vergadering van 28-01-2020
Het bestuur heeft medegedeeld:
Alle scholen hebben nu een voldoende wat betreft de inspectienorm.
Dat het in verschillende gemeenten bezig is met de huisvesting van de scholen.
E.e.a. verloopt moeizaam
De voorbereidingen zijn getroffen voor de fusie tussen OPSO en SPOOR. Ook deze zaak verloopt traag omdat de gemeenten veel tijd nodig hebben om dit af te ronden.
Verder:
De MR-cursussen, georganiseerd door de GMR verlopen succesvol.

De achterbanenquête en de achterbanbijeenkomst (17-03-2020) zijn in een voorbereidende fase.
Studiedagen 12 t/m 14 februari voorafgaand aan voorjaarsvakantie (herh.)
Vanaf woensdag 12  t/m vrijdag 14 februari zijn er drie roostervrije- studiedagen. Deze dagen gebruikt het team voor analyses van de (Cito) toetsen, verdieping en het schrijven van rapporten.Dat betekent dat de voorjaarsvakantie al vroeg start.

                                                  Het team van obs De Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend
 

Ouders aan het woord

"Duidelijke regels. Positieve school. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan."

"Wat ik goed vind aan de school is de sfeer, de manier van omgang met elkaar, de zichtbaarheid van het kind als individu, de manier waarop elk kind er mag zijn zoals hij/zij is. De normen en waarden die worden uitgedragen."