Nieuwsbrief 31 januari 2020

31-01-2020
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
Studiedagen 12 t/m 14 februari voorafgaand aan voorjaarsvakantie
Vanaf woensdag 12  t/m vrijdag 14 februari zijn er drie roostervrije- studiedagen. Deze dagen gebruikt het team voor analyses van de (Cito) toetsen, verdieping en het schrijven van rapporten.Dat betekent dat de voorjaarsvakantie al vroeg start.
Corona virus
In de media kunt u dagelijks berichten vernemen over het coronavirus. Wij begrijpen dat dit vragen oproept bij u. Daarom willen we u graag informeren dat wij in deze gevallen de richtlijnen van de GGD en RIVM volgen.
Hieronder vindt u informatie van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu):
Hoe groot is de kans dat het nieuwe coronavirus naar Nederland komt?
Net zoals in andere landen kan er ook iemand vanuit China naar Nederland komen en hier ziek worden. Omdat de ziekte van mens op mens overdraagbaar is, is het mogelijk dat hier ook contacten van een patiënt ziek worden. Daarom is het belangrijk om patiënten snel op te sporen en contacten in de gaten te houden. Er is nu ook een meldingsplicht voor het nieuwe coronavirus en er bestaat in Nederland een structuur om uitbraken van infectieziekten te bestrijden.

Wanneer moet ik telefonisch contact opnemen met de huisarts?
Mensen moeten telefonisch contact opnemen met de huisarts als zij;
  • Koorts hebben met luchtwegklachten (hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of longontsteking)
  • En de afgelopen twee weken in de regio Wuhan zijn geweest
  • Of de afgelopen twee weken contact hebben gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus
    De huisarts overlegt met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  of onderzoek naar het nieuwe coronavirus nodig is.
Wat kan ik doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?
De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.
Het zijn:
  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
Voor meer informatie zie de site van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/nieuw-coronavirus-in-China

Kunstatelier Wherelant
Op 6 februari starter weer een nieuw blok van het kunstatelier op donderdag van 14.45-15.45.
Inschrijven via www.wherelant.nl. Zie ook de flyer.

 

Leerlingen aan het woord

"Er zijn hele goede juffen en meesters die je ook vertrouwen en ze geven heel goed les, vooral mijn juffen".

"Goeie ideeën voor het werk, goede uitleg, het thema, bijna alles van deze school". "Het is een gezellige en leerzame school".