Nieuwsbrief 17 januari 2020

17-01-2020
Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.

Staking 30 en 31 januari 
Vorig week hebben we reeds geïnformeerd dat de onderwijsvakbonden hebben opgeroepen om opnieuw te staken. De Nieuwe wereld zal op donderdag 30 en vrijdag 31 januari gesloten zijn. Ons bestuur steunt de staking. In de bijlage vindt u de brief van ons bestuur.

De keuze om over te gaan tot staking is geen gemakkelijke. We willen namelijk niet dat onze leerlingen de dupe worden. Maar we hebben het gevoel dat we niet anders kunnen om onze grote zorgen duidelijk te maken. Wij zijn van mening dat dit kabinet nu eindelijk haar verantwoordelijkheid moet nemen voor de kwaliteit van het onderwijs in Nederland.  

De kwaliteit van ons onderwijs staat al jaren onder druk. Het aantal leerlingen per klas neemt toe en het vinden van bevoegde docenten kost meer en meer moeite. De werkdruk loopt op. Steeds meer scholen krijgen te maken met de gevolgen van het lerarentekort. De cijfers laten zien dat het lerarentekort zich in rap tempo over Nederland verspreidt. Ook wij hebben in tijden van griep al dagelijks met de groeiende tekorten te maken. Dit heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs, ook voor uw kind. Het ontwikkelingsniveau van de Nederlandse leerlingen is al jaren aan het dalen, zo blijkt uit internationaal onderzoek. Wanneer wij nu niet doorpakken en structurele investeringen van dit kabinet opeisen, zullen de problemen alleen maar groter worden.  

Naar aanleiding van eerdere acties is er door dit kabinet een begin gemaakt met extra investeringen. Deze - grotendeels eenmalige - investering is onvoldoende voor het daadwerkelijk oplossen van de grote problemen in het onderwijs. Hiervoor zijn forse extra structurele investeringen nodig. Daarom gaan wij staken voor onze leerlingen, onze (toekomstige) collega’s en ons onderwijs.  

Wij vragen uw begrip en steun voor deze staking. De gevolgen van de dalende kwaliteit van ons onderwijs, het toenemende lerarentekort en het uitblijven van serieuze structurele investeringen in het onderwijs raakt iedereen. Onze kinderen hebben recht op goed onderwijs!  

Namens het team van obs De Nieuwe Wereld 


 

Kinderkunstmiddag Wherelant                                logo wherelant.jpg
Woensdag 22 januari organiseert Wherelant een KinderKunstmiddag. Kinderen kunnen aan verschillende proeflessen meedoen voor een kleine bijdrage (zie bijlage

Aanbod Spurd                                 spurd sportpas logo.png
In de bijlage vindt u het aanbod van SPURD voor bewegen tijden de schoolweken en de schoolvakanties. 

Leerlingen aan het woord

Ik vind het fijn hoe de juf uitlegt en hoe je op school behandeld wordt en dat ze er alles aan doen dat je het leuk hebt op school".

"Je kan goed leren en er zijn leuke klassen en gewoon een leuke school".