Nieuwsbrief 13 december 2019

13-12-2019
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
Kersttussenstuk.png
Kerstdiner donderdag 19 december

In de bijlage vindt u de uitnodiging voor het Kerstdiner, deze is vandaag ook meegeven aan de kinderen.
Afscheid Juf Lidwien
Juf Lidwien gaat onze school nu echt verlaten. Afgelopen maanden heeft zij zich erg ingespannen om naast haar werkzaamheden als bovenschools intern begeleider ook de werkzaamheden op school zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen. Na de kerstvakantie gaat zij zich volledig storten op haar werk voor onze stichting. Donderdagavond na de start van het kerstdiner voor de kinderen is er om 17.30u gelegenheid voor ouders om nog even afscheid van haar te nemen.
Conciërge Rene vanaf 13 december afwezig
Onze conciërge Rene Kauwen wordt vandaag 13 december geopereerd en zal geruime tijd niet kunnen werken. Naast Esther Straten, gaat Olaf Gort (vader Guido, groep 7)  hem in deze periode vervangen op de vrijdag.  Wij zijn blij dat Esther en Olaf bereid zijn ons deze periode te helpen.
Wherelant kunstatelier De Nieuwe Wereld  logo wherelant.jpg
Na de kerstvakantie start op 30 januari 2020 het nieuwe blok van het kunstatelier van Wherelant in ons kunstlab op de donderdag.
U kunt uw kind alvast aanmelden via: www.wherelant.nl .
Spurd
Spurd biedt de gratis cursus 'lekker in je life' aan.
Deze is erop gericht om samen op plezierige wijze fitter te worden. Zie de bijlage en/of www.spurd.nl/lekkerinjelife .
FlyerA5LekkerInJeLijf 1.jpg
Gezond trakteren en voeding
In de bijlage en op school vindt u de poster "Lekker trakteren'' . Tevens vindt u op school bij de ingang de flyer Wat is gezond". Deze kan u helpen om dagelijks gezonde keuzes te maken in de voeding en tussendoortjes die u uw kind geeft.

Het team van obs De Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend
kerst 2.jpg

Ouders aan het woord