Nieuwsbrief 29 november 2019

29-11-2019
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.

Ontvangst Sinterklaas 5 december
Donderdag 5 december rond 8.30 uur mogen wij op een spectaculaire manier Sint en zijn pieten ontvangen. U bent van harte welkom op het plein, maar wij verzoeken u plaats te nemen voor het piekgebouw achter het lint. In verband met de privacywetgeving verzoeken wij u ook om niet te fotograferen en te filmen.  
We gaan er met de kinderen een mooie dag van maken. 

De Sinterklaas-commissie  

Interne begeleiding komende periode
Wij willen u informeren over de situatie rondom onze interne begeleiding.
Reeds voor de zomervakantie hebben we aan u gemeld dat onze intern begeleider Lidwien Bruin sinds de zomer een aanstelling heeft als bovenschoolse Ib’er. Zij is in de afgelopen periode bereid geweest om nog enkele maanden door te werken op de DNW maar wordt inmiddels opgeslokt door de werkzaamheden als bovenschools Ib’er.
Wij hebben wel een nieuwe Ib’er; Mariska Dobber, maar deze kan pas per maart 2020 komen vanwege de situatie en bindende afspraken op haar huidige school.
Daarnaast is Ellen Beerthuizen voor 1 ½ dag gedetacheerd op een ander school en werkt zij momenteel dus nog maar voor de helft op De Nieuwe Wereld.
Over deze situatie zijn afgelopen periode gesprekken geweest met afdeling personeelszaken, waarin de situatie verder verkend en besproken is en alle knelpunten en mogelijkheden op tafel zijn gekomen. Daarbij is gezocht naar een goede interim IB maar dat is in deze tijd van het schooljaar niet mogelijk gebleken.
Wel hebben we enkele ervaren Ib’ers kunnen vinden die tijdelijk deeltaken kunnen waarnemen en de groepen en leerkrachten kunnen ondersteunen.
Eén van hen; Marian van Geffen kent de school inmiddels al goed omdat zij al veel ondersteunende werkzaamheden verricht. Samen met een deskundige collega Wilma Vijn, zal zij een aantal IB-taken op zich nemen. Marian van Geffen zal ook specifieke leerling trajecten begeleiden.
Daarnaast hebben we Judith van Pagee, een ervaren intern begeleider binnen de stichting, bereid gevonden ook een rol te spelen. Zij is beschikbaar voor 2 dagdelen p/w.
Ellen Beerthuizen blijft gewoon werkzaam voor 1 ½ dag en zal zich voornamelijk met de grote lijnen binnen school bezighouden.
Hoewel we de situatie niet ideaal vinden, verwachten we wel met deze constructie continuïteit binnen de school, ons onderwijs en de zorg te kunnen geven.
Conciërge Rene vanaf 13 december afwezig
Onze conciërge Rene Kauwen wordt vrijdag 13 december geopereerd en zal geruime tijd niet kunnen werken. Gelukkig is er voor de afwezigheid van Rene een goede oplossing en gaat Esther Straten, moeder van Sem (gr 8a) hem in deze periode vervangen. Ze heeft al even kort met Rene meegelopen en zal zoveel mogelijk taken van Rene waarnemen tijdens zijn afwezigheid. Wij zijn blij dat Esther bereid is ons deze periode te helpen.

Het team van obs De Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend.

Leerlingen aan het woord

Ik vind het fijn hoe de juf uitlegt en hoe je op school behandeld wordt en dat ze er alles aan doen dat je het leuk hebt op school".

"Je kan goed leren en er zijn leuke klassen en gewoon een leuke school".