Nieuwsbrief 15 november 2019

15-11-2019
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.

Oudergesprekken 
Komende week worden de oudergesprekken gevoerd. Voor de leerlingen van de groepen 1-2 zijn dit rapportgesprekken, de groepen 3 t/m 7 stand van zakengesprekken en met de ouders van leerlingen in groep 8 wordt het Onderwijskundig rapport besproken. Wij verwachten alle ouders deze dagen te zien en te spreken. Indien u nog geen afspraak heeft tekent u dan alsnog in of neem contact op met de leerkracht van uw kind. 
Sportclub extra 
Tijdens de gymlessen worden de kinderen geobserveerd op hun motorische ontwikkeling. Indien uw kind hierbij opvalt bij de gymleerkracht zal zij u via de groepsleerkracht een brief en flyer verstrekken. Hierin staat informatie over Sportclub extra. Dit is een gymles buiten schooltijden om waar u vrijwillig gebruik van kunt maken om uw zoon/dochter in een veilige en ontspannen sfeer te laten bewegen waarbij veel motorische vaardigheden aan bod komen. Hier wordt een kleine bijdrage voor gevraagd. Deelname is geheel vrijwillig. 
Vergoeding voor schoolkosten via Meerdoen 
Met verschillende regelingen en door het aanbieden van goedkope activiteiten, ondersteunt de gemeente inwoners met een laag inkomen. Via de Meerdoen regeling van de Gemeente Purmerend kunt u een vergoeding aanvragen voor kinderen van 0 tot 18 jaar om mee te kunnen doen op school. 
Het gaat hierbij bijvoorbeeld ook om de volgende kosten: 

  • Kosten die uw kind maakt in verband met school, die niet via andere regelingen worden vergoed. De kosten van de ouderbijdrage of schoolreisje kunt u bijvoorbeeld via deze regeling aanvragen. Maar soms ook de kosten voor een computer, laptop, tablet, smartphone of fiets als uw kind op de middelbare school zit. 

De vergoeding bedraagt maximaal € 200 per kind. Voor een computer, laptop, tablet of smartphone gelden afwijkende bedragen 
Voorwaarden: 
U vraagt eerst de vergoeding aan voordat u de kosten betaald 

  • Op verzoek moet u alle rekeningen of bonnetjes laten zien 

  • U bewaart alle originele bonnen, nota’s en/of overschrijvingen goed 

Kijk voor meer informatie: hier 

Het team van obs de Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend.

 

Ouders aan het woord