Nieuwsbrief 10 januari 2020

08-01-2020
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
Staking
Zoals u waarschijnlijk uit de media heeft kunnen vernemen hebben de onderwijsbonden weer opgeroepen om te gaan staken op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020. Of de staking ook daadwerkelijk doorgaat is nog niet zeker. Houdt u er in ieder geval rekening mee dat de school mogelijk op deze twee dagen dicht kan zijn en dat u dan mogelijk opvang zult moeten regelen. We houden u u op de hoogte.
Aanmelding broertjes en zusjes
Indien u nog een jongere broertje of zusje heeft die komend schooljaar 2020-2021 4 jaar wordt, maar nog ingeschreven is, wilt dit dan z.s.m. doen? 
We gaan alweer met de formatie beginnen en krijgen graag zicht op het aantal kinderen en groepen voor volgend schooljaar zodat we iedereen straks ook een goede plek kunnen geven.
Cito LOVS toetsen
Komende 3 weken nemen we weer de Cito LOVS toetsen af in de groepen. Graag geen buitenschoolse afspraken etc. in de ochtenden plannen.
Naschools kunstatelier
logo wherelant.jpg
Op 30 januari 2020 start het nieuwe blok van het kunstatelier van Wherelant in ons kunstlab op de donderdag.
U kunt uw kind alvast aanmelden via: www.wherelant.nl .

Het team van obs De Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend.

Ouders aan het woord

"Duidelijke regels. Positieve school. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan."

"Wat ik goed vind aan de school is de sfeer, de manier van omgang met elkaar, de zichtbaarheid van het kind als individu, de manier waarop elk kind er mag zijn zoals hij/zij is. De normen en waarden die worden uitgedragen."